Trajno usavršavanje za medicinske sestre u 2017. godini

LOKACIJA:  Velika predavaonica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Mirogojska 8, Zagreb

VRIJEME:
13.00 sati


PLAN TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE U 2017.pdf Promjena plana trajnog usavršavanja za medicinske sestre


12.01.2017 i 26.01.2017. održat će se predavanje 
SPECIFIČNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE I ZBRINJAVANJA INFEKTOLOŠKIH BOLESNIKA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
Predavač: Anđa Novokmet, magistra sestrinstva

02.03.2017. i 16.03.2017. održat će se predavanje 
KRONIČNI HEPATITIS C – JUČER, DANAS, SUTRA
Predavač: Marica Trogrlić, prvostupnica sestrinstva

               

Kontakt osoba: Sonja Lukić, bacc.med.techn., tel. 01/2826-160, e-mail:  slukic@bfm.hr