RASPORED STRUČNIH SASTANAKA KLINIKE 

Pozivamo Vas da sudjelujete na stručnim sastancima koji su namijenjeni trajnoj edukaciji liječnika i drugih stručnih suradnika.
Sastanci se održavaju u velikoj predavaonici Klinike srijedom u 13 sati.
Sudjelovanje na sastancima boduje se prema pravilniku Hrvatske liječničke komore: predavač 4 boda, slušač 3 boda.

Voditeljica:
Ivana Puškarić, dr. med.


SIJEČANJ 2019.

 

02.01.2019. NEMA PREDAVANJA
SRETNA NOVA 2019. GODINA!

09.01.2019.
Laura Prtorić: HEMOFAGOCITNI SINDROM
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 
16.01.2019.
Vedran Stevanović:EKSANGVINOTRANSFUZIJA U LIJEČENJU TEŠKOG HRIPAVCA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 
23.01.2019.
Marija Kusulja: PRIMJENA LIJEKOVA I INFUZIJSKIH OTOPINA U HITNOJ SLUŽBI
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 
30.01.2019.
Maja Vrdoljak: NON- B HAEMOPHILUS INFLUENZAE
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”


 

Odoo text and image block