RASPORED STRUČNIH SASTANAKA KLINIKE 

Pozivamo Vas da sudjelujete na stručnim sastancima koji su namijenjeni trajnoj edukaciji liječnika i drugih stručnih suradnika.
Sastanci se održavaju u velikoj predavaonici Klinike srijedom u 13 sati.
Sudjelovanje na sastancima boduje se prema pravilniku Hrvatske liječničke komore: predavač 4 boda, slušač 3 boda.

Voditeljica:
Ivana Puškarić, dr. med.
 

LIPANJ 2017.

07.06.2017.    
Boško Desnica: TERAPIJSKA PREHRANA BAZIRANA NA PEPTIDIMA ZA OSOBE S GASTROINTESTINALNOM DIFUNKCIJOM
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
(Abbott Laboratories d.o.o. ) 

U ostatku mjeseca lipnja nema predavanja.

 

SVIBANJ 2017.

03.05.2017.    
Paolo Bregano: BLOOD PURIFICATION THERAPIES IN CRITICAL CARE
Estor S.p.A., Italy 

10.05.2017.    
 
Domagoj Tomasović: WEST NILE VIRUS
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

17.05.2017.  
Laura Prtorić: SMJERNICE ZA REANIMACIJU DJECE
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

24.05.2017.     
Vedran Stevanović: PARVOVIRUS B 19
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

31.05.2017. 
    
Hrvoje Štimac, mag. med. biochem.: INSTRUMENTATION LABORATORY – NAPREDNA RJEŠENJA NA PODRUČJU HEMOSTAZE I PRETRAGA UZ BOLESNIKA

(Jasika d.o.o.)


TRAVANJ 2017.

05.04.2017.    
Mario Šestan: AKUTNI OSTEOMIJELITIS U DJECE
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

12.04.2017.    
 
NEMA PREDAVANJA
SRETAN USKRS!

19.04.2017.  
Maja Vrdoljak: HRIPAVAC
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

26.04.2017.     
Marija Kusulja: INFEKCIJE UZROKOVANE LEGIONELAMA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb


 

OŽUJAK 2017.

01.03.2017.    
NEMA SASTANKA

08.03.2017.    
 
Anita Atelj: NEUROLOŠKE KOMPLIKACIJE INFEKCIJE VARICELLA ZOSTER VIRUSOM
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

15.03.2017.  
Viktor Kotarski: KOLISTIN - INDIKACIJE, DOZIRANJE I PUTEVI PRIMJENE
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

22.03.2017.     
Andrea Kalaba: BRONHIOLITIS
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

29.03.2017. 
    
Luka Marinković: CHIKUNGUNYA GROZNICA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb


VELJAČA 2017.

01.02.2017.    
Iva Lisičar: NOVE SMJERNICE ZA LIJEČENJE SEPSE I SEPTIČKOG ŠOKA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

08.02.2017.    
 
Irena Jeličić: Q-GROZNICA
Klinika za infektologiju, KBC Split

15.02.2017.  
Branimir Gjurašin: PREGLED SMJERNICA ZA REANIMACIJU ODRASLIH EUROPSKOG VIJEĆA ZA REANIMATOLOGIJU 2015. G.
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

22.02.2017.     
Mia Ajduković: IMUNOREKONSTRUKTIVNI SINDROM
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb


SIJEČANJ 2017.

04.01.2017.    
NEMA SASTANKA

11.01.2017.    
 
Anita Ilišin Vidaček, Ivan Puljiz: INFEKCIJE UGRIZNIH RANA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

18.01.2017.  
Mihaela Bender, Josip Begovac: SINDROM STEVENS- JOHNSON/ TEN
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

25.01.2017.     
Marko Batista, Ivan Puljiz, Josip Begovac: SEPTIČKI ARTRITIS
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević", Zagreb


 

Odoo text and image block