RASPORED STRUČNIH SASTANAKA KLINIKE 

Pozivamo Vas da sudjelujete na stručnim sastancima koji su namijenjeni trajnoj edukaciji liječnika i drugih stručnih suradnika.
Sastanci se održavaju u velikoj predavaonici Klinike srijedom u 13 sati.
Sudjelovanje na sastancima boduje se prema pravilniku Hrvatske liječničke komore: predavač 4 boda, slušač 3 boda.

Voditeljica:
Ivana Puškarić, dr. med.


LIPANJ 2019.


05.06.2019.

Dr.sc. Ivan Kurelac, dr.med.: KRONIČNA HEPATITIS B VIRUSNA INFEKCIJA U TRUDNOĆI
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 


SVIBANJ 2019.


01.05.2019.

NEMA PREDAVANJA - PRAZNIK RADA
 

08.05.2019.
NEMA PREDAVANJA
11. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama
Opatija, 10.-12.05.2019.


15.05.2019. 
Sanja Zember, dr. med: UREAPLASMA UREALYTICUM - KOLONIZAT ILI UZROČNIK INFEKCIJE
Ivana Puškarić, dr. med.:  INFEKCIJE UROGENITALNOG SUSTAVA UZROKOVANE BETA- HEMOLITIČKIM STREPTOKOKOM GRUPE „B“
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”


22.05.2019.

Iva Butić, dr. med.: „ZAŠTO JE VAŽNO POZNAVATI MEHANIZME REZISTENCIJE“
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”


29.05.2019.
Doc.dr.sc. prim. Jelena Popić, specijalist radiologije:
„ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRI VIŠESLOJNOJ KOMPJUTORIZIRANOJ TOMOGRAFIJI“
Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Merkur

TRAVANJ 2019.


03.04.2019.

Nikola Krmek, dr. med.: POREMEĆAJI SRČANOG RITMA U DJEČJOJ DOBI
Klinika za pedijatriju, KBC “Sestre Milosrdnice”
 

10.04.2019.
Mario Mesnjak, dr. med.: LAKTOFERIN – MULTITASKING MOLEKULA
G-M Pharma Zagreb d.o.o.

17.04.2019. 
dr. sc. Marko Velimir Grgić,dr. med.: KIRURŠKO LIJEČENJE SINUSITISA - INDIKACIJE I OČEKIVANJA
Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, KBC “Sestre Milosrdnice”


24.04.2019.

Ljiljana Lukić, dr. med.: ZLO(UPOTREBA) KINOLONA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

OŽUJAK 2019.


06.03.2019.

NEMA PREDAVANJA 
 

13.03.2019.
Prof. dr. sc. Luka Čičin-Šajn, dr. med.: ADOPTIVNA IMUNOTERAPIJA T-LIMFOCITIMA U KONTROLI CMV INFEKCIJE
Helmholtz Centre for Infection Research, Braunschweig, Njemačka, Medicinski Fakultet Hannover, Njemačka
 

20.03.2019. 
Štefica Bagarić, dipl. med. techn.: STRATEGIJA PREVENCIJE I MJERE PRISILE KOD PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA
Klinika za psihijatriju  “Vrapče”, Zagreb


27.03.2019.

Iva Matković, mr. pharm., spec. kliničke farmacije: EVIDENCIJA NARKOTIKA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb 

VELJAČA 2019.
 

06.02.2019. 
Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević: KONTAKTNA IZOLACIJA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

13.02.2019.
Vanja Romih, dr. med.:  NAJČEŠĆI ZDRAVSTVENI PROBLEMI U AMBULANTI ZA SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI NAŠE KLINIKE
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

20.02.2019.
Domagoj Tomasović, dr.med.: AKUTNI I KRONIČNI PROSTATITIS
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 
27.02.2019.
NEMA PREDAVANJA
Promocija udžbenika Klinička infektologija - Prof. dr. sc. Josip Begovac, dr.med.
Medicinski fakultet,  Dvorana Čačković u 13:30 h
SIJEČANJ 2019.

02.01.2019. NEMA PREDAVANJA
SRETNA NOVA 2019. GODINA!

09.01.2019.
Laura Prtorić: HEMOFAGOCITNI SINDROM
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 
16.01.2019.
Vedran Stevanović:EKSANGVINOTRANSFUZIJA U LIJEČENJU TEŠKOG HRIPAVCA
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 
23.01.2019.
Marija Kusulja: PRIMJENA LIJEKOVA I INFUZIJSKIH OTOPINA U HITNOJ SLUŽBI
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
 
30.01.2019.
Maja Vrdoljak: NON- B HAEMOPHILUS INFLUENZAE
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”


 

Odoo text and image block