Natječaji

- Natječaji

NATJEČAJ za izbor kandidata/kandidatkinje za specijalističko usavršavanje iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine
– jedna (1) specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Više...
Objavljeno: 04.01.2018.
 

NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
- vozač SSS prometnog usmjerenja ili KV vozač - 1 izvršitelj/ica

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
- KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice

za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnu radnicu) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  administrativni referent/ica SSS u Odsjeku za fakturiranje, administrativni prijem bolesnika  i obračun - 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 04.01.2018.


POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj voditelja Odjela za imunološku i molekularnu dijagnostiku, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine

Više...
Objavljeno: 22.12.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 5 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 22.12.2017.

NATJEČAJ za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta - dva (2) izvršitelja (m/ž) za rad na znanstvenom projektu pod nazivom:
"Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“  (MIS kod: KK.01.1.1.01.0006). 
Više...
Objavljeno: 19.12.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 07.12.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  prvostupnik/ca sestrinstva - 4 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 07.12.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  spremač/ica - 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 07.12.2017.J
AVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17)
-  jednog (1) prvostupnika fizioterapije
-  dva (2) fizioterapeutska tehničara
-  četiri (4) zdravstveno-laboratorijskih tehničara             Rezultat Javnog poziva.pdf

Više...
Objavljeno: 15.11.2017.NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
 - medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 7 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 10.11.2017.JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17)
- dva (2) prvostupnika javne uprave

Više...
Objavljeno: 08.11.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za izbor kandidata/kandidatkinja za specijalističko usavršavanje iz:

I. infektologije – tri (3) specijalizacije iz infektologije                                                      Odluka o izboru specijalizanata.pdf
II. pedijatrijske infektologije - dvije (2) specijalizacija iz pedijatrijske infektologije         Odluka o izboru specijalizanata.pdf
III. kliničke mikrobiologije - jedna (1) specijalizacija iz kliničke mikrobiologije                Odluka o izboru specijalizanta.pdf

Više...
Objavljeno: 6.11.2017.

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 4 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 16.10.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  spremač/ica – 5 izvršitelja/ica

Više...
Objavljeno: 16.10.2017.JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17))
- jednog (1) prvostupnika radiološke tehnologije 

Više...
Objavljeno: 06.10.2017.
Rezultat natječaja.pdf

JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17)
- dva (2) magistra ekonomije
- dva (2) prvostupnika javne uprave

Više... 
Objavljeno: 06.10.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, na poslovima: VSS nezdravstveni djelatnik koji sudjeluje u procesu dijagnostike i  liječenja 
- magistar/magistra biologije –1 izvršitelj/ica 
Više...
Objavljeno: 26.09.2017.
Rezultat natječaja.pdf

 
NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, na poslovima:
- magistar/magistra molekularne biologije – 2 izvršitelja/ice 
Više...
Objavljeno: 26.09.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 

-  prvostupnik/ca sestrinstva - 1 izvršitelj/ica
Više...
Objavljeno: 22.09.2017.
Rezultat natječaja.pdf

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 22.09.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 22.09.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  spremač/ica - 4 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 22.09.2017.
Rezultat natječaja.pdf

JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17) 
- jednog (1) magistar/magistra socijalnog rada
Vise...
Objavljeno: 16.08.2017. 
Rezultat natječaja.pdf
Rezultat natječaja je poništen.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj pročelnika Odjela za malu djecu s jedinicom za intenzivno liječenje (VI. prizemno odjel), u sklopu Zavoda za infektivne bolesti djece, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Više...
Objavljeno: 10.08.2017.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj pročelnika Odjela za novorođenčad i dojenčad (III. odjel), u sklopu Zavoda za infektivne bolesti djece, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Više...
Objavljeno: 10.08.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 08.08.2017.
Rezultat natječaja.pdf


POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj Rukovoditelj/ica službe za gospodarske poslove Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine

Više...
Objavljeno: 04.08.2017.
Rezultat natječaja.pdf


POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj Pročelnika Zavoda za akutne respiratorne infekcije (I odjel), u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine

Više...
Objavljeno: 04.08.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 17.07.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
-  prvostupnik/ca sestrinstva – 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 14.07.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 7 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 14.07.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  pomoćni radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike – 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 14.07.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  spremač/ica – 2 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 14.07.2017.
Rezultat natječaja.pdf

JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17)
- četiri (4) magistra ekonomije
Više...
Objavljeno: 26.06.2017.
Rezultat natječaja: Nije bilo prijavljenih kandidata.
 

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika), u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, na poslovima:
- magistar/magistra medicinske biokemije – 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 14.06.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  prvostupnik/ca sestrinstva - 2 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 09.06.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 09.06.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  spremač/ica - 4 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 09.06.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  prvostupnik/ca medicinske radiologije – 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 09.06.2017.
Rezultat natječaja.pdf

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
- administrativni referent/ica SSS – 2 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 09.06.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  pomoćni radnik/ica u Odsjeku praonice rublja – 3 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 09.06.2017.
Rezultat natječaja.pdf

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
- referent/ica SSS  u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove - 1 izvršitelj/ica
Više...
Objavljeno 31.05.2017.
Rezultat natječaja.pdf

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, za potrebe Centra za psihološku pomoć i podršku pri Zavodu za infekcije imunokompromitiranih bolesnika:
- VSS nezdravstveni djelatnik koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja - magistar/magistra socijalnog rada – 1 izvršitelj/ica 

Više...
Objavljeno 31.05.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, za potrebe Centra za psihološku pomoć i podršku pri Zavodu za infekcije imunokompromitiranih bolesnika:
- VSS nezdravstveni djelatnik koji sudjeluje u procesu dijagnostike i  liječenja - magistar/magistra psihologije – 2 izvršitelja/ice 

Više...
Objavljeno 31.05.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  pomoćni radnik/ica u Tehničkoj službi – 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno 31.05.2017.
Rezultat natječaja.pdfJAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17)
- četiri (4) magistra ekonomije

Više...
Objavljeno: 19.05.2017.
 

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnu radnicu) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  prvostupnik/ca medicinsko- laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj/ice
Više...
Objavljeno: 18.05.2017.
Rezultat natječaja.pdf

JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  (mjera HZZ prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17))
- dva (2) magistra medicinske biokemije

Više...
Objavljeno: 11.05.2017.
Rezultat natječaja: Nije bilo prijava.

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
- referent/ica SSS - 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 08.05.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  prvostupnik/ca medicinsko- laboratorijske dijagnostike – 2 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 08.05.2017.
Rezultat natječaja.pdf


NATJEČAJ zZa odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 4 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 08.05.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 1 izvršitelj/ica
Više...
Objavljeno: 03.05.2017


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice

​Više...
Objavljeno: 26.04.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  pomoćni radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice

​Više...
Objavljeno: 26.04.2017.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj pročelnika Odjela za predškolsku i školsku djecu, u sklopu Zavoda za infektivne bolesti djece, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
​Više...
Objavljeno: 25.04.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  prvostupnik/ca medicinsko- laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 20.04.2017.
Rezultat natječaja.pdf

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 4 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 19.04.2017.

JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
(mjera HZZ prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17))
- jednog (1) prvostupnika radiološke tehnologije  

Više...
Objavljeno: 13.04.2017.
Rezultat natječaja.pdf

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 5 izvršitelja/ice

Više..
Objavljeno: 30.03.2017.
Rezultat natječaja.pdfNATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  spremač/ica – 3 izvršitelja/ica

Više...
Objavljeno: 30.03.2017.
Rezultat natječaja.pdfNATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  prvostupnik/ca medicinsko- laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 30.03.2017.
Rezultat natječaja.pdfNATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  prvostupnik/ca sestrinstva – 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 30.03.2017.
Rezultat natječaja.pdfNATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  pomoćni radnik/ica u Odsjeku praonice rublja – 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 30.03.2017.
Rezultat natječaja.pdfJAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
(mjera HZZ prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17)

1.  dva (2) magistra medicinske biokemije  
2. osam (8) prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike
3. četiri (4) zdravstveno-laboratorijskih tehničara

Više...
Objavljeno: 21.03.2017.
Rezultat natječaja.pdf


JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17)
1. četiri (4) magistra ekonomije
2. dva (2) prvostupnika inženjera informatike/računarstva
3. dva (2) magistra biologije

Više...
Objavljeno: 17.03.2017.
Rezultat natječaja.pdf

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 3 izvršitelja/ice

Više... - NATJEČAJ SE PONIŠTAVA
Objavljeno: 17.03.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
-  spremač/ica – 2 izvršitelja/ica

Više...
Objavljeno: 17.03.2017.
 

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika), u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, na poslovima:
- magistar/magistra ekonomije (mag.oec.) – 1 izvršitelj/ica

Više...
Rezultat natječaja.pdf
Objavljeno: 03.03.2017.POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj Pročelnika Zavoda za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine

Više...
Objavljeno: 21.02.2017.JAVNI POZIV za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 
(mjera HZZ prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12)
1. četiri (4) magistra ekonomije

Više...
Objavljeno: 13.02.2017.
Rezultat natječaja: 1 prijavljeni kandidat - odustao. Natječaj nije realiziran.NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 4 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 13.02.2017.
Rezultati natječaja.pdfNATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  spremač/ica - 4 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 13.02.2017.
Rezultat natječaja.pdfNATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od  šest mjeseci, u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, radi privremenog povećanja poslova, na poslovima:
-  viši informatički referent/ica – 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 10.02.2017.
Rezultat natječaja.pdfNATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, za rad na projektu EmERGE, na poslovima:
- VSS nezdravstveni djelatnik koji sudjeluje u procesu dijagnostike i  liječenja - magistar/magistra psihologije – 1 izvršitelj/ica 

Više...
Objavljeno: 10.02.2017.POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA na položaj pročelnika Odjela za parazitologiju, u sklopu Zavoda za kliničku mikrobiologiju, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine

Više...
Objavljeno: 02.02.2017.NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  pomoćni radnik/ica u Odsjeku praonice rublja - 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 24.01.2017.NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  pomoćni radnik/ca u Tehničkoj službi - 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 24.01.2017.


NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
-  spremač/ica - 2 izvršitelja/ice

Više...
Objavljeno: 23.01.2017.
Rezultati natječaja.pdf

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb na poslovima: 
-  prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj/ica

Više... 
Objavljeno: 23.01.2017.NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:

-  prvostupnik/ca medicinsko- laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj/ica
Više...
Objavljeno: 13.1.2017.
Rezultat natječaja.pdf

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 5 izvršitelja/ice

Više... 
Objavljeno: 13.1.2017.
Rezultat natječaja.pdf

        
 

NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika) u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima:
-  pomoćni radnik/ca u Tehničkoj službi - 1 izvršitelj/ica

Više...
Objavljeno: 13.1.2017.
Rezultat natječaja.pdf

+ Arhiva natječaja