Natječaji

- Natječaji 

NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 
-  spremač/ica – 5 izvršitelja/ica

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) na poslovima: 
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 1 izvršitelj/ica
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 11 izvršitelja/ica
Datum objave: 1.7.2020.

 

NATJEČAJ

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 
- prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike VŠS – 1 izvršitelj/ica za rad s opasnim uzročnicima infektivnih bolesti u Koordinaciji za dijagnostiku COVID-19

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima: 
- prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike VŠS – 2 izvršitelja/ice – na vrijeme od 1. godine za rad s opasnim uzročnicima infektivnih bolesti u Koordinaciji za dijagnostiku COVID-19

Datum objave: 26.6.2020.

 

REZULTAT natječaja od 22.1.2020. - prvostupnik radiološke tehnologije
Datum objave: 27.5.2020.

NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 

-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 1 izvršitelj/ica
-  spremač/ica – 1 izvršitelj/ica

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) na poslovima: 
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 17 izvršitelja/ica
-  spremač/ica – 1 izvršitelj/ica
-  prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj/ica 

Datum objave: 13.5.2020.

 

NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 3 izvršitelja/ice
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 5 izvršitelja/ica
-  zdravstveno laboratorijski tehničar – 1 izvršitelj/ica  
-  pomoćni radnik/ca u Odjelu tehničkih službi – nosač bolesnika - 3 izvršitelja/ice 
-  referent/ica SSS – administrativni radnik - 1 izvršitelj/ice 
-  KV kuhar u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica 
-  spremač/ica – 2 izvršitelja/ice

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) na poslovima: 
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ica
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 8 izvršitelja/ice
-  spremač/ica – 3 izvršitelja/ice
-  prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 2 izvršitelj/ica 
Datum objave: 25.3.2020.

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta u suradničkom zvanju magistar PSIHOLOGIJE, jedan (1) izvršitelj (m/ž), za rad na projektu pod nazivom:
"EuroSIDA/RESPOND“.
Radni  odnos  s Klinikom  za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatska, zasniva se na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta, od 01.04.2020., a najdulje do 30.09.2020. godine.
Datum objave: 25.3.2020.NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta u suradničkom zvanju magistar struke, jedan (1) izvršitelj (m/ž), za rad na projektu pod nazivom:
"CEKOM - Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici“.
Radni  odnos  s Klinikom  za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatska, zasniva se na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta, a najdulje do 02.04.2022. godine.
Datum objave: 25.3.2020.

NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 
- doktor/ica medicine, specijalist infektolog - 2 izvršitelja/ice
Datum objave: 25.3.2020.

NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb,  na neodređeno vrijeme na poslovima: 
- referent/ica SSS - administrativni radnik - 1 izvršitelj/ica
- spremač/ica - 1 izvršitelj/ica

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike ) na poslovima:
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 8 izvršitelja/ica
-  spremač/ica - 3 izvršitelja/ica
-  prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj/ica (pri Zavodu za kliničku mikrobiologiju)
ISPRAVAK NATJEČAJA
Datum objave: 28.2.2020.


NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 

- doktor/ica medicine specijalist kliničke mikrobiologije s parazitologijom
Datum objave: 19.2.2020.NATJEČAJ

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb,  na neodređeno vrijeme na poslovima: 
- prvostupnik radiološke tehnologije – 3 izvršitelja/ice
- medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelj/ica
- referent/ica SSS – administrativni radnik - 2 izvršitelja/ice 
Datum objave: 22.1.2020.NATJEČAJ

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 1 izvršitelj/ica
-  spremač/ica - 1 izvršitelj/ica
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku tehničkih službi – nosač bolesnika - 1 izvršitelj/ica

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima: 
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 3 izvršitelja/ice
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 10 izvršitelja/ica
-  spremač/ica - 4 izvršitelja/ica

Datum objave: 17.1.2020.

+ Arhiva natječaja u 2019.g.

+ Arhiva natječaja u 2018.g.

+ Arhiva natječaja u 2017.g.

+ Arhiva natječaja u 2016.g.

+ Arhiva natječaja u 2015.g.