Natječaji

+ Natječaji 

- Arhiva natječaja u 2019.g.


POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
na položaj pročelnika Bolničke ljekarne, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Datum objave: 06.12.2019.


NATJEČAJ

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 1 izvršitelj/ica
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 3 izvršitelja/ice
-  spremač/ica – 3 izvršitelja/ice
-  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica
-  referent/ica SSS – administrativni radnik - 2 izvršitelja/ice 

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike) na poslovima: 
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelj/ice
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera – 9  izvršitelja/ica
-  spremač/ica - 5 izvršitelja/ice
-  KV električar - 1 izvršitelj/ica
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 4 izvršitelja/ice za rad na poslovima prijevoza rublja te ostalim poslovima praonice

Datum objave: 4.12.2019.
Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 14.1.2020.)NATJEČAJ

za izbor kandidata/kandidatkinja za specijalističko usavršavanje iz:
I. infektologije – dvije (2) specijalizacije iz infektologije
Datum objave: 29.11.2019.
Rezultat natječaja.pdf (Datum objave: 31.1.2020.)


JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
1. viši stručni savjetnik – VSS ekonomist - 1 izvršitelj
Datum objave: 20.11.2019.


NATJEČAJ
 
za popunu radnog mjesta prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jedan (1) izvršitelj (m/ž), 
za rad na projektu pod nazivom: "CEKOM - Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici“.
Datum objave: 13.11.2019.
Rezultat natječaja (Datum objave: 16.12.2019.)

NATJEČAJ 
za popunu radnog mjesta u suradničkom zvanju postdoktorand, jedan (1) izvršitelj (m/ž), 
za rad na projektu pod nazivom: "CEKOM - Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici“.
Datum objave: 13.11.2019.NATJEČAJ

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice
-  spremač/ica - 1 izvršitelj/ica
-  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica
-  pomoćni radnik/ca u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku tehničkih službi – nosač bolesnika - 2 izvršitelja/ice

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima: 
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 10 izvršitelja/ica
-  prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj/ica
-  spremač/ica - 3 izvršitelja/ice
-  KV električar - 1 izvršitelj/ica 
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 4 izvršitelja/ice
Datum objave: 08.11.2019.

Rezultat natječaja (Datum objave: 16.12.2019.)
 


NATJEČAJ

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti  “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 
- medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 3 izvršitelja/ica   Rezultat natječaja.pdf Datum objave 25.11.2019.
- prvostupnik/ica sestrinstva - 4 izvršitelja/ice   Rezultat natječaja.pdf Datum objave 25.11.2019.
- spremač/ica - 2 izvršitelja/ice   Rezultat natječaja.pdf Datum objave 25.11.2019.
- referent/ica SSS - fakturist - 1 izvršitelj/ica  
- pomoćni radnik/ca u Odjelu tehničkih službi – nosač bolesnika - 3 izvršitelja/ice   Rezultat natječaja.pdf Datum objave 25.11.2019.
- magistra inženjera građevinarstva ili prvostupnika inženjera građevinarstva ili magistra inženjera strojarstva ili prvostupnika inženjera strojarstva - 1 izvršitelj/ica  Rezultat natječaja.pdf Datum objave 25.11.2019.
- pomoćni radnik/ca u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice     Nema izabranog kandidata.  Datum objave 25.11.2019.
- KV kuhar u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica    Nema izabranog kandidata. Datum objave: 25.11.2019.

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti  “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima:
- medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 5 izvršitelja/ica  Rezultat natječaja.pdf Datum objave 25.11.2019.
- prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice  Rezultat natječaja.pdf  Datum objave 25.11.2019.
- spremač/ica - 4 izvršitelja/ice  Nema izabranog kandidata. Datum objave 25.11.2019.
- KV električar u Odjelu tehničkih službi - 1 izvršitelj/ica  Nema izabranog kandidata. Datum objave 25.11.2019.
- pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja –za rad na poslovima prijevoza rublja te ostalim poslovima praonice - 4 izvršitelja/ice  Nema izabranog kandidata. Datum objave 25.11.2019.
- diplomirani inženjer molekularne biologije/ magistra molekularne biologije / biolog - 1 izvršitelj/ica  Rezultat natječaja.pdf Datum objave 25.11.2019.

Datum objave: 09.10.2019.


 

NATJEČAJ
za odabir pripravnika/pripravnica na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za sljedeća radna mjesta: 
1.prvostupnik/ca fizioterapije - pripravnik/ca – 2 izvršitelja/ica  Rezultat natječaja.pdf Datum objave 25.11.2019.
2.prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike - pripravnik/ca – 5 izvršitelja/ica Rezultat natječaja.pdf Datum objave 11.12.2019.
3.prvostupnik/ca radiološke tehnologije - pripravnik/ca – 3 izvršitelja/ica Rezultat natječaja.pdf Datum objave 11.12.2019.
4.laboratorijski tehničar/ka - pripravnik/ca - 7 izvršitelja/ica Rezultat natječaja.pdf Datum objave 11.12.2019.
5.fizioterapeutski tehničar/ka - pripravnik/ca - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja.pdf Datum objave 25.11.2019.
Datum objave: 09.10.2019.


NATJEČAJ
za izbor kandidata/kandidatkinja za specijalističko usavršavanje iz:

I infektologije – šest (6) specijalizacija iz infektologije                                                  Rezultat natječaja.pdf  Datum objave 14.11.2019.
II pedijatrijske infektologije - jedna (1) specijalizacija iz pedijatrijske infektologije      Rezultat natječaja.pdf  
Datum objave 14.11.2019.
III klinička radiologija – jedna (1) specijalizacija iz kliničke radiologije                        Rezultat natječaja.pdf   
Datum objave 14.11.2019.

Datum objave: 18.09.2019. 


NATJEČAJ

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja.pdf Datum objave 25.11.2019.
-  spremač/ica - 4 izvršitelja/ice Rezultat natječaja.pdf  Datum objave 25.11.2019.
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku tehničkih službi – nosač bolesnika - 2 izvršitelja/ice Nema prijavljenih kandidata. 

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima: 
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 5 izvršitelja/ica Rezultat natječaja.pdf Datum objave 25.11.2019.
Datum objave: 13.09.2019.NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima: 
-  spremač/ica - 5 izvršitelja/ica Rezultat natječaja.pdf  Datum objave 25.11.2019.
-  KV električar - 1 izvršitelj/ica Nema izabranog kandidata. Datum objave: 7.10.2019.
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 3 izvršitelja/ice za rad na poslovima prijevoza rublja te ostalim poslovima praonice Nema izabranih kandidata. Datum objave: 7.10.2019.
Datum objave: 04.09.2019.

NATJEČAJ  
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 

-  prvostupnik/ica sestrinstva - 4 izvršitelja/ica Nema izabranih kandidata. Datum objave: 7.10.2019.
-  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice  Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 07.10.2019.)
-  pomoćni radnik/ca u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica  Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 07.10.2019.)

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika)
-  prvostupnik/ica sestrinstva – 2 izvršitelja/ica Nema izabranih kandidata. Datum objave: 7.10.2019.
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 7 izvršitelja/ica  Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 07.10.2019.)
-  spremač/ica - 1 izvršitelj/ica  Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 07.10.2019.)
- referent/ica SSS - 1 izvršitelja/ica za rad na prijemu pacijenata
 u Centralnoj prijemnoj ambulanti Klinike (smjenski rad), Poništen natječaj radi završetka bolovanja. Datum objave: 07.10.2019.
Datum objave: 28.08.2019.

NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima:

-  prvostupnik/ica sestrinstva - 4 izvršitelja/ice Nema odabranih kandidata (Datum objave: 9.9.2019.)
-  prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj/ice Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 09.09.2019.)
-  spremač/ica - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 09.09.2019.)

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima:
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice Nema odabranih kandidata (Datum objave: 9.9.2019.)
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 7 izvršitelja/ice Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 09.09.2019.)
-  vozač SSS - 1 izvršitelj/ica  Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 09.09.2019.)

Datum objave: 31.07.2019.
 

NATJEČAJ 
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme 
- prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice Nema odabranih kandidata (Datum objave: 9.9.2019.)
- farmaceutski tehničar – 1 izvršitelj/ica  Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 09.09.2019.)
- referent/ica SSS - 1 izvršitelja/ica za rad na prijemu pacijenata u Centralnoj prijemnoj ambulanti Klinike Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 09.09.2019.)
- referent/ica SSS – fakturist - 1 izvršitelj/ica  Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 09.09.2019.)
Datum objave: 19.06.2019.


NATJEČAJ
 
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima: 
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku tehničkih službi – nosač bolesnika - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 2 mjeseci – zbog povećanja obima posla 
Datum objave: 12.06.2019.

NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 30.07.2019.)
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelja/ice Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 30.07.2019.)
-  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice Nema odabranih kandidata (Datum objave: 9.9.2019.)
-  pomoćni radnik/ca u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica Nema odabranih kandidata (Datum objave: 9.9.2019.)

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme na poslovima
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelja/ice  Nema odabranih kandidata (Datum objave: 9.9.2019.)
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 9 izvršitelja/ica Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 30.07.2019.)
-  spremač/ica - 3 izvršitelja/ica Rezultat natječaja.pdf (Datum objave 30.07.2019.)
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 1 izvršitelj/ica Nema odabranih kandidata (Datum objave: 11.7.2019.)
Datum objave: 05.06.2019.NATJEČAJ 
za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 
- doktor/ica medicine, specijalist citolog - 1 izvršitelj/ica
Datum objave: 08.05.2019.
Rezultat natječaja (objavljeno 03.07.2019.)

NATJEČAJ 
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme (zamjena za odsutne radnike)
- prvostupnik/ica medicinsko-laboratorijske dijagnostike - 2 izvršitelja/ice Rezultat natječaja (Datum objave: 03.07.2019.)
- pomoćni radnik/ca u Odsjeku tehničkih službi – nosač bolesnika - 1 izvršitelj/ica Nema prijava na natječaj (Datum objave: 15.05.2019.)
- spremač/ica - 4 izvršitelja/ica Rezultat natječaja (Datum objave 15.05.2019.)

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 
- pomoćni radnik/ca u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica - Nema prijava na natječaj (Datum objave: 15.05.2019.)
Datum objave: 19.04.2019.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
na položaj pročelnika Odjela za gastrointestinalne infekcije, u sklopu Zavoda za infekcije probavnog trakta, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Datum objave: 10.04.2019.
Rezultat natječaja (Datum objave 29.04.2019.)


NATJEČAJ 
za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na poslovima: 

- doktor/ica medicine, specijalist epidemiolog- 1 izvršitelj/ica
- diplomirani inženjer strojarstva/magistar/magistra strojarstva (mag. ing. mech.) - 1 izvršitelj/ica
   za rad u Službi za gospodarske poslove – Odjel za tehničke i uslužne poslove - Natječaj se poništava. (Datum objave: 14.06.2019.)
-  diplomirani pravnik/magistar/magistra prava (mag. iur.) - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja (Datum objave: 03.07.2019.)

Datum objave: 05.04.2019.
 

NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 

-  prvostupnik/ica sestrinstva - 4 izvršitelja/ica Rezultat natječaja (Datum objave: 03.07.2019.)
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 1 izvršitelj/ica  Rezultat natječaja (Datum objave 03.07.2019.)
-  VŠS informatičar - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja (Datum objave: 03.07.2019.)
-  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice - Nije bilo izabranog kandidata. Natječaj će se ponoviti. (Datum objave 08.05.2019.)
-  spremač/ica - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja (Datum objave: 29.04.2019.)
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 1 izvršitelj/ica Rezultat natječaja (Datum objave: 03.07.2019.)

za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika)
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 1 izvršitelj/ica Nije bilo izabranog kandidata. (Datum objave 08.05.2019.)
Datum objave: 03.04.2019.NATJEČAJ  
-za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 

-  KV radnik/ica u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice Nije bilo prijavljenih kandidata. (Datum objave 1.4.2019.)
-  pomoćni radnik/ca u Odjelu prehrane i dijetetike - 1 izvršitelj/ica Nije bilo izabranog kandidata.  Natječaj će se ponoviti.(Datum objave 3.7.2019.)

-za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog radnika)
-  prvostupnik/ica sestrinstva - 3 izvršitelja/ica Rezultat natječaja (Datum objave 03.07.2019.)
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 4 izvršitelja/ice Rezultat natječaja (Datum objave 03.07.2019.)
-  spremač/ica - 4 izvršitelja/ica  -  Nije bilo prijavljenih kandidata. Natječaj će se ponoviti. (Datum objave: 18.4.2019.)
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 1 izvršitelj/ica  - Nije bilo prijavljenih kandidata. (Datum objave: 25.3.2019.)

Datum objave: 08.03.2019.POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
 na položaj pročelnika Odjela za virusologiju, u sklopu Zavoda za kliničku mikrobiologiju, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, na mandatno razdoblje od 4 godine
Datum objave: 13.2.2019.
Rezultat natječaja (Datum objave 22.3.2019.)NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima: 

-  prvostupnik/ica sestrinstva - 2 izvršitelj/ice  Rezultat natječaja (Datum objave: 04.03.2019.)
-  medicinska sestra - medicinski tehničar (SSS) općeg smjera - 2 izvršitelja/ice Rezultat natječaja (Datum objave: 04.03.2019.)
-  referent/ica SSS - 1 izvršitelja/ica za rad na prijemu pacijenata u Centralnoj prijemnoj ambulanti Klinike (smjenski rad) - Rezultat natječaja (Datum objave 22.3.2019.)
-  spremač/ica - 2 izvršitelja/ice
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku praonice rublja - 1 izvršitelj/ica 
-  pomoćni radnik/ca u Odsjeku tehničkih službi – nosač bolesnika - 2 izvršitelja/ice - na određeno vrijeme od 6 mjeseci – zbog povećanja obima posla
Rezultat natječaja (Datum objave: 04.03.2019.)

Datum objave: 23.01.2019.

+ Arhiva natječaja u 2018.g.

+ Arhiva natječaja u 2017.g.

+ Arhiva natječaja u 2016.g.

+ Arhiva natječaja u 2015.g.